Archive for the ‘Col.lectiu VersArtil’ Category

h1

Col.lectiu VersArtil

Juliol 17, 2012

Versartil és un col.lectiu que es proposa publicar VersArt inèdit, de manera periòdica.

Els poemes i imatges publicats, sovint pertanyents a un conjunt més ampli, no necessàriament han d´aparèixer en el mateix ordre en què al final poden agrupar-se.